Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində OBELİSK sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[yun. obelisikos, hərfi mənası – kiçik şiş] Yuxarıya doğru getdikcə nazikləşən, yonulmuş daş sütundan ibarət abidə. Obelisk qoymaq. Obeliskin açılışı. óber... [alm. ober – baş, böyük] Bir sıra xarici ölkələrdə bəzi dövlət rütbələri və mülki vəzifələri bildirən sözlərə artırılan ön sözü; məs.: ober-leytenant, ober-polismeyster, ober-burqomistr.
← OBAŞDANLIQ

is. Oruc tutan müsəlmanların obaşdanda yedikləri yemək.

OBERTÓN →

[alm. Obertone] mus. Əsas tona xüsusi çalarlıq, tembr verən əlavə ton.