Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində UCALAN sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

f.sif. Uzaqdan görünən, qalxan, yüksələn (uca bina, ağac və s. haqqında). [Sarxan] istər-istəməz gözlərini dərədə qara zolaqlar kimi ucalan tüstüyə dikdi. M.Hüseyn. // Havaya qalxan, yüksələn, havalanan. Ucalan təyyarə (balon).
← UCADAN

zərf 1. Bərkdən, yüksəkdən, zildən. Ucadan danışmaq.

UCALANDIRMA →

“Ucalandırmaq”dan f.is.