Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

UCALTMA

Ucaltmaq”dan f.is.
← UCALMAQ

f. 1. Daha da yüksəlmək, qalxmaq, yuxarıya doğru artmaq.

UCALTMAQ →

f. 1. Yüksəltmək, daha uca etmək, qaldırmaq, getdikcə hündürlüyünü artırmaq (bina və s.

Həmin söz digər lüğətlərdə: