Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

DADANAQ

bax dadamal. _Dadanaq olmaq – öyrənmiş olmaq, yaxın olmaq, tanımaq.
DADANDIRILMA →

“Dadandırılmaq”dan f.is.

Həmin söz digər lüğətlərdə: