Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • FƏRAMƏZ

  (Quba) fərsiz, bacarıqsız, qabiliyyətsiz. – Fəraməz adam üzünə bir gün qazana bilmiyədü

  Tam oxu »
 • FƏRAŞ

  fəraş verməx’: (Kəlbəcər) kömək etmək. – Allah işinizə fəraş versin

  Tam oxu »
 • FƏRAZA

  (Gədəbəy) sözgəlişi, guya. – Fəraza, mən səni öyrədəsi, sənde:dif arvadı döyəsi

  Tam oxu »
 • FƏRƏMƏZ

  (Ağdaş, Beyləqan, İsmayıllı, Kürdəmir, Qax, Salyan, Şamaxı, Şəki, Zərdab) bax fəraməz. – Əşi, bu lap fərəməzdi, mınnan oxıyan olmaz (Şamaxı); – Fərəmə

  Tam oxu »
 • FƏRƏZƏ

  I (Ağsu, Qazax, Zərdab) məsələn, misal üçün. – Fərəzə, o kət belə deyir, bı kət də alahı cur de:r (Ağsu); – Fərəzə, sən deyəsi ki, Sumanın əlinnən iş

  Tam oxu »
 • FƏRƏZƏN

  (Meğri, Salyan, Bakı) tutaq ki. – Fərəzən, biz dimmədix’, sizin adamlığı: za nə gəlip (Meğri)

  Tam oxu »
 • FƏRİX’

  I (Naxçıvan, Ordubad, Zəngilan) fərə. – Fəriyimiz yumurtuya düşüf (Zəngilan); – Fərix’ üç aydan so:ra doğar (Ordubad); – Fərix’ so:ra toyux olur (Naxç

  Tam oxu »
 • FƏRİŞDƏ

  (Quba) körpə, uşaq

  Tam oxu »
 • FƏRİŞTƏ

  (Quba) bax fərişdə

  Tam oxu »
 • FƏRMƏŞ

  (Şəki, Lerik) paltar sərilən (qurumaq üçün) yer. – Partalları fərməşə sərdilər (Şəki)

  Tam oxu »
 • FƏRŞ

  I (Naxçıvan, Ordubad, Şərur, Zərdab) döşəmə. – Fərş simetdən, torpaxdan, taxdadan olur (Naxçıvan) II (Qazax, Zərdab) tavan III (Ağdam, Bərdə, Naxçıvan

  Tam oxu »
 • FƏRZ

  fərzə yetməx’: (Daşkəsən) təngə gəlmək. – Dərd əlinnən daha fərzə yetmişəm

  Tam oxu »
 • FƏSİG

  (Biləsuvar) kəkliyə bənzər quş adı

  Tam oxu »
 • FƏŞƏRRIX

  (Qax) maneçilik

  Tam oxu »
 • FƏŞMİ

  (Goranboy) əsas, qanun. – Sənin sözün mq: fəşmi döyül

  Tam oxu »
 • FILIX

  fılıx qalmax: (Qazax) yetim qalmaq. – Səni göröm fılıx qalasan

  Tam oxu »
 • FINCILIXLAMAX

  (Şərur) qaçmaq

  Tam oxu »
 • FINDIĞÇA

  (Bakı) yeməli bitki adı Fındığça çalmağ – çırtıq çalmaq, barmaqları bir-birinə sürtməklə səs çıxarmaq

  Tam oxu »
 • FINDIXCA

  (Şərur) səliqə ilə barmaqların başına qoyulan xına

  Tam oxu »
 • FINDIXSALDI

  (Qazax, Şəmkir, Tərtər) səsvermə üsulu (keçmiş zamanda). – Fındıxsaldıda hansı tərəfin fındığı çox çıxseydi, o tərəfin adamı seçilirdi, timsalı kətxud

  Tam oxu »
 • FINDIL

  fındılına dəyməx’: (Füzuli) xatirinə dəymək, qəlbinə toxunmaq

  Tam oxu »
 • FINTIR

  (Ağcabədi) alaq otu adı

  Tam oxu »
 • FIR

  (İmişli) həvəs. – Bi dəfə fırım gəlmişdi, onda da əvdə olmadın

  Tam oxu »
 • FIRAL

  (Tovuz) dərhal. – Rasim fıral geri qayıtdı

  Tam oxu »
 • FIRÇIX

  (Qazax) yaltaq

  Tam oxu »
 • FIRHARI

  (Salyan) ərköyün. – Zahirin balaları fırharıdı

  Tam oxu »
 • FIRIX

  (Qax, Zaqatala) qoz çırpmaq üçün ağac

  Tam oxu »
 • FIRILDAX

  (Bərdə, Şuşa) fırfıra. – Fırıldağı ağaşdan qayrıllar; – Fırıldağı şallaxnan vurullar (Şuşa)

  Tam oxu »
 • FIRILDATMAĞ

  I (Bakı) 1. sürətlə ötüb keçmək. – Maşını yanımnan fırıldadıb keşdi 2. atmaq, tullamaq; – Sumkasını divanın üstünə fırıldatdı II (Bakı, Salyan) tez sa

  Tam oxu »
 • FIRILLAMAĞ

  (Salyan) 1. əsib coşmaq. – Gənə fırıllıyırsan, diyəsən, davalığın çatıb 2. sürətlə ötüb keçmək; – Nüşabə fırıllıyıb yanımızdan keçdi

  Tam oxu »
 • FIRINNIĞ

  fırınnığ elemeg: (Bakı) qudurğanlıq etmək. – Bibelə fırınnığ eləmeginən

  Tam oxu »
 • FIRIŞ

  (Salyan) qalaq, topa. – Bazarda yemiş-qarpız fırış vırılıb, alana minnətdi

  Tam oxu »
 • FIRIT

  fırıt verməx’: (Borçalı, Qazax) qızışdırmaq. – Lətif fırıt verir, adamları birbirinə qatır (Borçalı) Fır kəhlix’ (Kəlbəcər) – quş adı

  Tam oxu »
 • FIRITDAMAX

  (Borçalı, Çənbərək, Qazax, Laçın) bax firitdəməx’. – Aşıralı camahatı fırıtdadı dalaşdıdı (Çənbərək); – Sənin ağlın olsa fırıtdamağa baxmarsan (Laçın)

  Tam oxu »
 • FIRMƏLƏ

  (Cənubi Azərbaycan) yeldəyirmanının pəri. – Fırmələ yerə düşdü

  Tam oxu »
 • FIRNI

  I (Bolnisi, Borçalı, Qazax, Tovuz) təndir. – Onu qavaxcan daşnan hörüllər, fırnıyı hörüllər (Borçalı) II (Daşkəsən, Şəmkir, Tovuz) çörək növü

  Tam oxu »
 • FIRRAX

  (Mingəçevir) kiçik, xırda qoz

  Tam oxu »
 • FIRRAMA

  (Oğuz) bütöv şəkildə təndirdə bişirilən induşqa və ya qovun. – Fırrama yiməli şeydi

  Tam oxu »
 • FIRRAMAX

  (Şəmkir) şişmək

  Tam oxu »
 • FIRRAMMAX

  (Borçalı) bax fırramax. – Çivan əvvəl fırraner, soηra deşiler

  Tam oxu »
 • FIRRANQUC

  (Salyan) uşaq oyunu adı. – Ədə, fırranquc oynama, başın gicəllənər

  Tam oxu »
 • FIRTDAMAX

  (Qazax) bax firitdəməx’. – Sən də fırtdersəη kı, uşax biri-birinən boğuşsun

  Tam oxu »
 • FISILDAN

  (Meğri) balaca, kiçik. – Bu arxı bareyə Şirindilin u fısıldan uğli cüt quşey

  Tam oxu »
 • FISILLIX

  (Xanlar, Qazax, Tovuz) bax fızıllıx. – Üzbaş talası fısıllıxdı, ordan çətin keçməy olar (Xanlar)

  Tam oxu »
 • FISİTMƏG

  (Yardımlı) pıçıltı ilə demək, söyləmək. – Fısidey, bilmeysən nə dey

  Tam oxu »
 • FIŞ

  (Oğuz) tamamilə, bütöv. – İlan fış qabıqdan çıxıb

  Tam oxu »
 • FIŞQA

  (Zəngilan) fit. – Fışqa ver qəyitsinnər Fış vurmax (Xanlar) – qışqırtmaq. – İtdərə fış vurun sürünü canavar dağıtmasın

  Tam oxu »
 • FITDIRİY

  (Qax) fit

  Tam oxu »
 • FIYXIRMAĞ

  (Salyan) fəvvarə vurmaq. – Bıçaq barmağımı nə tə:r kəssisə, qan fıyxırdı

  Tam oxu »
 • FIZILLIX

  (Ağdam, Göyçay, İmişli, Qazax, Mingəçevir, Şəki, Şuşa, Tovuz, Ucar, Zaqatala) qalın kolluq. – Qavax bı yerrər ağaşdıx oluf, fızıllıx oluf (İmişli); –

  Tam oxu »