Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • PAMBIXLI

  (Böyük Qarakilsə, Cəbrayıl, Oğuz, Zəngilan) sırıqlı. – Pambıxlı soyuxda giyən şeydi (Oğuz)

  Tam oxu »
 • PAMIŞ

  (Qax) qoyunun dırnağı

  Tam oxu »
 • PAMPAX

  (Ağdaş, Borçalı, Çənbərək, Gədəbəy, Gəncə, İsmayıllı, Qazax, Mingəçevir, Şəki, Şəmkir, Tovuz, Zəngilan) bax pampaz

  Tam oxu »
 • PAMPAXLIX

  (Gəncə) acizlik. – Həsəndə də bir əz pampaxlıx var

  Tam oxu »
 • PAMPAL

  (Cəbrayıl) ortadan boğması olmayan barama. – İmarat xalagilin pampalı çox çıxdı

  Tam oxu »
 • PAMPALAX

  (Zaqatala) bacarıqsız

  Tam oxu »
 • PAMPAZ

  (Sabirabad) bacarıqsız. – Sən nə yaman pampaz adamsan!

  Tam oxu »
 • PAMPIÇLAMAX

  (Zəngəzur) barmaqlamaq. – Məsmə qatığı pampıçlıyıb yedi

  Tam oxu »
 • PAMPILAMPIZ

  (Zaqatala) göbələk növü

  Tam oxu »
 • PANCARA

  (Cənubi Azərbaycan) yabanı bitki adı. – Pancaradan yaxşı tərə olmaz

  Tam oxu »
 • PANG

  (Quba) alma növü. – Pang qırmızı alma oldığı içün uşağların həvəsi unda çoxdı

  Tam oxu »
 • PANGGÜL

  (Quba) qızılgül növü. – Bağımızda u qədər panggül var ki, yığub qutarmağ olmır

  Tam oxu »
 • PANXURMAX

  (Axalsxi) fınxırmaq. – Yorğun at çox panxurur

  Tam oxu »
 • PAPA

  (Axalsxi) qarğıdalıdan bişirilmiş xörək. – Südsüz papa xoş olmaz

  Tam oxu »
 • PAPAĞ

  (Salyan) şifer. – Qış düşməmiş öyün papağın vırdırmalıyam

  Tam oxu »
 • PAPAĞAN

  (Cəbrayıl) quş adı. – Papağan sığırçın kimi quşdu; – Ağajda papağan yuvası var

  Tam oxu »
 • PAPAĞGÖTDİQAÇ

  (Lənkəran, Salyan) uşaq oyunu adı. – Papağgötdiqaç oynıyağ, ama papağı cırmıyağ (Lənkəran)

  Tam oxu »
 • PAPAX

  I (Ordubad) dirək ilə pərdinin arasına qoyulan taxta parça II (Cəbrayıl, Çənbərək) neft lampasında şüşənin geydirildiyi hissə, qoza

  Tam oxu »
 • PAPAXLAMMAX

  (Çənbərək) irilənmək. – Qartop yaxıcca papaxlanıf

  Tam oxu »
 • PAPAQQABAĞI

  (Ağdam, Bərdə) qadınların başlarına qoyduqları qızıl və ya gümüş pullu bəzək. – Papaqqabağını cahıl gəlinnər qo:ardı (Bərdə)

  Tam oxu »
 • PAPA:LDIQAÇ

  (Ağdam, Ağcabədi, Ağdərə, Cəbrayıl) uşaq oyunu adı. – Papa:ldıqaçda çox uşağ oynuyur (Ağcabədi); – Gəlin, papa:ldıqaç oynuyax (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • PAPBABAJI

  (Ucar) bax pabbabacı. –Papbabajı özüyçün yuva düzəldirdi ağaj güyülündə; – Papbabajı xeyirri quşdu, cücüləri yi:r

  Tam oxu »
 • PAPEY

  papey keçməg: (Yardımlı) fikir, əhəmiyyət vermək. – Papey keçmiyəm, yoxsa sənçün pis olər

  Tam oxu »
 • PAPIL

  (Lənkəran) kəkil

  Tam oxu »
 • PAPILLAX

  (Mingəçevir) quşun çinədanı

  Tam oxu »
 • PAPIRTI

  papırtı salmax: (Göyçay) qovub uzaqlaşdırmaq. – Əyə, niyə to:uğları papırtı salırsan?

  Tam oxu »
 • PAPIRTIM

  papırtım salmax: (Ucar) nəzərdən salmaq, yersiz təhqir etmək. – Əhməd arvadını papırtım salıp

  Tam oxu »
 • PAPIRTMA

  (Gəncə, Zərdab) doğramac. – Yayda papırtma yaxşıdı (Zərdab)

  Tam oxu »
 • PAPOY

  papoy olmağ: (Salyan) bax papey keçməg. – Papoy olmasan uşağ sua duşər

  Tam oxu »
 • PAPUŞ

  (Quba) köhnəlmiş corab. – Suna qarının ayağında iki papuş vardı

  Tam oxu »
 • PARABÖ:ÜR

  (Ağdaş) yarısı xarab olmuş (meyvə). – Parabö:ür güalı yeməli olmaz

  Tam oxu »
 • PARAĞ

  I (Şamaxı) itin iri cinsi. – Baba o qədər xəsisdi ki, parağdan yun qırxır II (Salyan) kərpicdən tikilmiş bir neçə otaqlı ev III (Salyan) məc

  Tam oxu »
 • PARAĞA

  (Ordubad) dağın ətəyi. – Bizdərdə dağın ətəyinə, dağın döşünə parağa deyəllər

  Tam oxu »
 • PARAX

  (Dərbənd) heyvan saxlanılan yer

  Tam oxu »
 • PARAXAN

  (Zaqatala) bax paraxay. – Abbas paraxanı çatdatdı

  Tam oxu »
 • PARAXAY

  (Qax) heyvanın sidikliyi

  Tam oxu »
 • PARAXLIX

  (Qarakilsə, Şahbuz) arı saxlanan yer

  Tam oxu »
 • PARAKAL

  (Zaqatala) üçüncü yuxudan durandan sonra baramaqurdunun qoyulduğu yer. – Parakal böyükdü

  Tam oxu »
 • PARAMAN

  (Şamaxı) palçıq divar. – Həyətin paramanı tökülüb

  Tam oxu »
 • PARAPIRTIĞ

  parapırtığ eləmək: (Gəncə, Yardımlı) hissə-hissə ödəmək. – Sən mənim pulumu parapırtığ eləmə, pütöy ver (Gəncə)

  Tam oxu »
 • PARÇ

  (Zəngilan, Zəncan) suqabı. – Parçnan su içirıx (Zəngilan)

  Tam oxu »
 • PARÇA

  (Zərdab) gəlinin cehizini nümayiş etdirmək üçün oğlan evində təşkil edilmiş şadlıq məclisi. – Dünən bizim kənddə parça vardi

  Tam oxu »
 • PARÇAÇI

  (İmişli) arşınmalçı. – Parçaçı gələndə çit aldıx, ağ aldıx

  Tam oxu »
 • PARÇADÖŞƏMƏ

  (Bakı) plov adı (qazanda düyünün altına yağlı ət qoyub bişirilir). – Parçadöşəmə çox daddi xoregdü

  Tam oxu »
 • PARÇİ

  (Şəki) balqabağın yeyilməyən növü (içərisi çıxarılıb suqabı kimi istifadə edilir). – Parçi sındı

  Tam oxu »
 • PARE

  (Şəki) siçan balası. – Bizim çardaxda pare var

  Tam oxu »
 • PARXAL

  I (Kürdəmir) çox böyük kisə. – Parxal meşoydan çox tutur II (Tabasaran) kəndirdən toxunmuş palaz. – Aybikə bazardan yəxşi parxal gətürdi

  Tam oxu »
 • PARXALAX

  (Qax) qovuq

  Tam oxu »
 • PARPI

  (Hamamlı) gözmuncuğunu əvəz edən əşya

  Tam oxu »
 • PARPILAMAX

  I (Qazax) çapalamaq. – Balığın başın kəsəndə parpılıyırdı II (Borçalı) ibtidai üsullarla müalicə etmək

  Tam oxu »