Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti

 • QICIQ VERMƏK

  hirsləndirmək, əsəbiləşdirmək, özündən çıxarmaq; ~ acıq vermək.

  Tam oxu »
 • QIÇINI ÇƏKMƏK

  bax: ayağını çəkmək.

  Tam oxu »
 • QIL KÖRPÜSÜNDƏN KEÇMƏK

  çətin sınaqdan çıxmaq.

  Tam oxu »
 • QIL YANDIRMAQ

  hədəfdən azacıq yan keçmək, sovuşmaq; ~ qıl yazmaq.

  Tam oxu »
 • QIL YAZMAQ

  bax: qıl yandırmaq.

  Tam oxu »
 • QILDAN ASILMAQ

  çox həssas vəziyyətdə olmaq, bir təsadüfdən asılı olmaq, təhlükə altında olmaq; ~ tükdən asılı qalmaq

  Tam oxu »
 • QILI QILDAN SEÇMƏK

  bax: tükü tükdən seçmək.

  Tam oxu »
 • QILIĞINA GİRMƏK

  müəyyən bir məqsəd üçün kiməsə xoş sifət göstərmək, şirin dillə razılığa gətirməyə çalışmaq, tovlamaq; ~ ürəyini ələ almaq, yala hürmək

  Tam oxu »
 • QILINC ÇALMAQ

  qılıncla vuruşmaq.

  Tam oxu »
 • QILINC OYNATMAQ

  hədə-qorxu gəlmək, hədələmək, güc nümayiş etdirmək; ~ meydan oxumaq, meydan sulamaq.

  Tam oxu »
 • QILINCA SARILMAQ

  davaya hazırlaşmaq, səfərbər olmaq; ~ qılıncını itiləmək.

  Tam oxu »
 • QILINCDAN KEÇİRMƏK

  kütləvi qırğın törətmək, qətlə yetirmək.

  Tam oxu »
 • QILINCI KOTAN ELƏMƏK

  müharibəni, davanı buraxıb əkinçiliklə məşğul olmaq.

  Tam oxu »
 • QILINCI QINA QOYMAQ

  savaşı dayandırmaq, dava-dalaşa son qoymaq.

  Tam oxu »
 • QILINCINDAN QAN DAMMAQ

  1. Qəddar, zalım olmaq.  2. İgid və cəsur olmaq.

  Tam oxu »
 • QILINCINI İTİLƏMƏK

  davaya hazırlaşmaq, döyüş gözlənilmək; ~ qılınca sarılmaq.

  Tam oxu »
 • QILINCININ ALTINDAN KEÇMƏK

  hakimiyyətini qəbul etmək, tabe olmaq; ~ baş əymək, boyun əymək.

  Tam oxu »
 • QILINCININ DALI DA KƏSİR, QABAĞI DA

  sözükeçən, böyük ixtiyar və nüfuz sahibi, gücü, səlahiyyəti çox olan adam haqqında işlədilən ifadə.

  Tam oxu »
 • QILINCININ QAŞI DÜŞMƏZ

  bax: xəncərinin qaşı düşməz.

  Tam oxu »
 • QININA ÇƏKİLMƏK

  gizlənmək, özünü göstərməmək, özünə qapanmaq, heç bir işə qarışmamaq; ~ kölgəyə çəkilmək.

  Tam oxu »
 • QININDAN ÇIXIB QININI BƏYƏNMƏMƏK

  öz əslini, nəslini danmaq, yaxınlarını, doğulduğu və böyüyüb boya-başa çatdığı mühiti bəyənməmək.

  Tam oxu »
 • QININDAN ÇIXMAQ

  əsl sifətini göstərmək.

  Tam oxu »
 • QIR-SAQQIZ OLUB YAPIŞMAQ

  daim narahat etmək, əl çəkməmək; ~ rahat buraxmamaq.

  Tam oxu »
 • QIR VERMƏK

  1. Nazlanmaq, naz eləmək.  2. Vəziyyəti bilərəkdən gərginləşdirmək, narahatlıq yaratmaq; ~ ara qızışdırmaq

  Tam oxu »
 • QIRAĞINI QATLAMAQ

  bir işi tamamlamaq, bitirmək; ölmək (pis adam haqqında); ~ kəlləni yerə qoymaq, cəhənnəmə vasil olmaq

  Tam oxu »
 • QIRĞIN SALMAQ

  narazılıq, dava-dalaş yaratmaq.

  Tam oxu »
 • QIRĞINA ÇIXMAQ

  dava-dalaş etmək, narazılıq yaranmaq.

  Tam oxu »
 • QIRX ARŞIN QUYUNUN DİBİNƏ SALMAQ

  çətinliyə, ağır vəziyyətə düçar etmək.

  Tam oxu »
 • QIRX QAZANIN MAYASI

  nadürüst, araqarışdıran adam haqqında deyilən ifadə.

  Tam oxu »
 • QIRX SAXLAMAQ

  xalq adətinə görə, ölü üçün qırx gün matəm saxlamaq.

  Tam oxu »
 • QIRX VERMƏK

  xalq adətinə görə, ölən adam üçün qırxıncı gün ehsan vermək.

  Tam oxu »
 • QIRXI ÇIXMAQ

  doğuşdan, ölümdən və ya toydan qırx gün keçmək.

  Tam oxu »
 • QIRXILMIŞ BAŞINI BİR DƏ QIRXMAQ

  təkrar olaraq söküb-dağıtmaq.

  Tam oxu »
 • QIRXINDA YORĞALAMAQ

  çox yaşlı olduğu halda cavanlıq fikrinə düşmək, yaşına yaraşmayan hərəkətlər etmək.

  Tam oxu »
 • QIRILA-QIRILA QALMAQ

  bax: kəsilə-kəsilə qalmaq.

  Tam oxu »
 • QIRIŞIĞI AÇILMAQ

  canlanmaq, sevinmək; ~ eyni açılmaq.

  Tam oxu »
 • QIRMIZI ADAM

  sözü üzə deyən; həyasız, sırtıq.

  Tam oxu »
 • QIRMIZI GÜLLƏYƏ TUŞ GƏLMƏK

  öldürülmək, qətlə yetirilmək.

  Tam oxu »
 • QIRMIZI XƏTLƏ KEÇMƏK

  bir şeyin (əsərin, çıxışın və s.) ana xəttini, leytmotivini təşkil etmək.

  Tam oxu »
 • QIRMIZI İŞIQ YANDIRMAQ

  qadağan etmək, qabağına sədd çəkmək, mane olmaq; ~ qarşısını almaq (kəsmək), qapıları üzünə bağlamaq

  Tam oxu »
 • QIRMIZI KİTABA DÜŞMƏK

  sayı azalmaq, nəsli kəsilmək üzrə olmaq.

  Tam oxu »
 • QISA KƏSMƏK

  uzatmamaq, müxtəsər danışmaq.

  Tam oxu »
 • QISMA-BOĞMAYA SALMAQ

  sıxışdırmaq, incitmək, sərbəstlik verməmək; ~ qısnağa salmaq, sıxma-boğmaya salmaq.

  Tam oxu »
 • QISNAĞA SALMAQ

  bax: qısma-boğmaya salmaq.

  Tam oxu »
 • QIŞ QAPINI DÖYÜR (ALIR, KƏSDİRİR)

  qış fəslinin yaxınlaşdığını, soyuqlar düşdüyünü bildirən ifadə.

  Tam oxu »
 • QIŞDA BOSTAN ƏKMƏK

  vaxtsız iş görmək, mənasız işlər görmək.

  Tam oxu »
 • QIŞDA QAR (BUZ) ALMAQ OLMUR

  çox xəsis adam haqqında deyilən ifadə.

  Tam oxu »
 • QIŞIN OĞLAN ÇAĞI

  qışın ən soyuq, şaxtalı dövrü.

  Tam oxu »
 • QIŞQIRIQ QOPARMAQ

  hay-küy, vay-şivən salmaq.  

  Tam oxu »
 • QITLIQ ÇƏKMƏK

  ehtiyac içində olmaq, çox kasıb yaşamaq.

  Tam oxu »