Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • FINDIQ

  is. Bərk qabıq içində ikibölümlü ləpəsi olan qozaoxşar, lakin ondan kiçik meyvə; həmin meyvənin yabanı və ya əkilən kolu

  Tam oxu »
 • FINDIQBURUN

  sif. Balaca, girdə və ucu bir qədər qalxıq burnu olan. Fındıqburun uşaq. – [Nisə xanım Şeydaya:] Nə olub? Yoxsa körpə [Vahidovların] fındıqburun nəsli

  Tam oxu »
 • FINDIQÇA

  bax çırtıq 1-ci mənada. Fındıqça çalmaq

  Tam oxu »
 • FINDIQLI

  sif. Tərkibində fındıq olan. Fındıqlı konfet. Fındıqlı halva

  Tam oxu »
 • FINDIQLIQ

  is. Çoxlu fındıq ağacı bitmiş və ya əkilmiş yer. Fındıqlığı sulamaq. – Başqa bir tərəfdə, dik yalın o üzündə … fındıqlıq meşəsi başlanırdı

  Tam oxu »
 • FINDIQSINDIRAN

  is. Fındıq, qoz, badam kimi meyvələrin qabığını sındırmaq üçün alət; sıxac

  Tam oxu »
 • FINXIRIQ

  bax fınxırtı

  Tam oxu »
 • FINXIRIŞMA

  “Fınxırışmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FINXIRIŞMAQ

  qarş. Fınxırmaq (çoxları haqqında)

  Tam oxu »
 • FINXIRMA

  “Fınxırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FINXIRMAQ

  f. 1. Havanı burun deşiklərindən güclə buraxmaqla səs çıxarmaq. İnək fınxırır. – Buğa fınxırıb dik ayağa qalxdı

  Tam oxu »
 • FINXIRTI

  is. Fınxırarkən çıxarılan səs; fınxırıq. İnəyin fınxırtısı. Fınxırtı səsi. – Qırmanc səsi atların fınxırtısına qarışdı, ancaq fayton yenə də irəliləmə

  Tam oxu »
 • FIR

  is. 1. Həşəratın təsirindən və s. səbəblərdən bitkilərin müxtəlif yerlərində əmələ gələn şiş; donqar

  Tam oxu »
 • FIRÇA

  is. Rəng çəkmək, yapışqan sürtmək və s. üçün dəstəyə bərkidilmiş tük, qıl və. s. topasından ibarət alət

  Tam oxu »
 • FIRÇILDAMA

  “Fırçıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FIRÇILDAMAQ

  f. Fırçıltı səsi çıxarmaq, fırç-fırç eləmək. Kosa içində su fırçıldayan (f.sif.) qaloşlarını tappıldada-tappıldada qayıdıb çöl tərəfdən [Sübhanverdiza

  Tam oxu »
 • FIRÇILTI

  is. Bir cismin palçığa və ya başqa qatı, suvaşqan bir şeyə batarkən çıxardığı səs

  Tam oxu »
 • FIRFIRA

  is. 1. Çox iti fırlanarkən bir ucu üzərində dik vəziyyətdə duran dairə və ya şar şəklində oyuncaq; fırlanqıc

  Tam oxu »
 • FIRIQ

  sif. və zərf Əngəl, pis, yaman, fəna (adətən “işi” sözü ilə bərabər). Onun işi fırıqdır. – Şeytan işi fırıq görüb qaibə çəkildi

  Tam oxu »
 • FIRILDAQ

  is. 1. Hiylə, kələk, dolab, badalaq, biclik. Hərifin fırıldağını başa düşmək. – [Molla İbrahim:] Şeyx Yəhyanın bütün fırıldaqlarını açıb, Xorasan cama

  Tam oxu »
 • FIRILDAQÇI

  is. Fırıldaq işlədən, kələkbaz, hiyləbaz, adamaldadan, haramzadə, aferist. [Firəngiz:] Fırıldaqçılara, …Muxtar Qaradağlı kimi üzdəniraq mütəxəssis fer

  Tam oxu »
 • FIRILDAQÇILIQ

  is. Fırıldaqçının işi, peşəsi; kələkbazlıq, hiyləgərlik, haramzadəlik. Ana zəifdir, lakin dünyanın güclülərinin və zalımlarının hiyləgərliyi və fırıld

  Tam oxu »
 • FIRILDAMA

  “Fırıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FIRILDAMAQ

  bax fırlamaq

  Tam oxu »
 • FIRILDATMA

  “Fırıldatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FIRILDATMAQ

  bax fırlatmaq

  Tam oxu »
 • FIRLAĞAN

  bax fırfıra. Hacıyev sağ əlini göyə qaldıraraq, fırlağan oynadırmış kimi havada neçə dəfə tərpətdi. Mir Cəlal

  Tam oxu »
 • FIRLAMA

  “Fırlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FIRLAMAQ

  1. bax fırlatmaq. Tahir sükanı qaba və kəskin hərəkətlərlə o yan-bu yana fırlayır, maşının … hərəkətinə mane olurdu

  Tam oxu »
 • FIRLANDIRICI

  sif. Bir şeyi öz oxu ətrafında fırlandıran, hərlədən, dolandıran. Fırlandırıcı qurğu. – Qaldırıcı və fırlandırıcı mexanizmlər buruq içərisində, nasosl

  Tam oxu »
 • FIRLANDIRMA

  “Fırlandırmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FIRLANDIRMAQ

  bax fırlatmaq 1-ci mənada. Çarxı fırlandırıb yerinə salmaq

  Tam oxu »
 • FIRLANĞIC

  is. 1. Üfüqi və ya şaquli fırlanan attraksion növü. Fırlanğıca minmək. Böyük bir fırlanğıc uşaqları, yeniyetmə oğlanları, qızları böyük sürətlə havada

  Tam oxu »
 • FIRLANMA

  “Fırlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FIRLANMAQ

  f. 1. Öz oxu ətrafında dairəvi hərəkət etmək, dolanmaq, hərlənmək, dövr etmək. [Qüdrət:] Baxıram, təkərlər fırlanır, motorlar işləyir, hər şey hərəkət

  Tam oxu »
 • FIRLATMA

  “Fırlatmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FIRLATMAQ

  f. 1. Fırlandırmaq, dolandırmaq, hərləndirmək. Maşının sükanını fırlatmaq. – Vaqif başını aşağı salıb barmağındakı əqiq üzüyü fırladırdı

  Tam oxu »
 • FIRLI

  sif. 1. Fırı olan (bax fır 1-ci mənada). Fırlı ağac. 2. Hörgüclü, güvənli

  Tam oxu »
 • FIRTIQ

  is. Burundan axan selik

  Tam oxu »
 • FIRTIQLI

  sif. 1. Fırtıqla dolu, fırtığı axan. Uşaq fırtıqlı burnunu çəkib məyus nəzərlərini anasına dikdi… M.İbrahimov

  Tam oxu »
 • FIRTINA

  is. 1. Güclü küləklə dənizin şiddətlə dalğalanması; qasırğa, tufan. Dənizdə fırtına var. – Elə bu vaxt fırtına; Daha da bərk gurladı

  Tam oxu »
 • FIRTINALI

  sif. 1. Fırtınası olan, boranlı, qasırğalı, coşqun. Fırtınalı hava. Fırtınalı okean. – Fırtınalı göylərimi yaxmaq istər ildırımlar; Nə zaman ki qərib

  Tam oxu »
 • FISILDAMA

  “Fısıldamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FISILDAMAQ

  f. Fısıltı səsi çıxarmaq, fısfıs eləmək. Bir az da keçəndən sonra maşın fısıldayıb dayandı. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • FISILDAŞMA

  “Fısıldaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FISILDAŞMAQ

  qarş. Fısıldamaq, fısıltı səsi çıxarmaq (çoxları haqqında)

  Tam oxu »
 • FISILTI

  is. Ağır nəfəs alan adamın birbirinə qapanmış dişləri arasından çıxardığı səs; fıs-fıs səsi. Yatan yoldaşların xorultusu, fısıltısı otağı bürümüşdü

  Tam oxu »
 • FISQIRIQ

  1. bax fit. Ortada bir sükut vardı. Yalnız elektrik qatarının bir-birini təqib edən əsəbi fısqırığı eşidilirdi

  Tam oxu »
 • FISQIRMA

  “Fısqır(t)maq”dan f.is

  Tam oxu »
 • FISQIRMAQ

  f. dan. Çəkmək (papiros, siqaret və s.). Siqaret fısqırtmaq. – Molla Qafar isə bol yeməyi gördükdə rahatca bardaş qurub, … çubuğunu təmizləyərək fısqı

  Tam oxu »