Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • ÜBEYD

  balaca qul, kiçik kölə, bəndə; tabe olmayan; adam, insan («Əbd» sözündəndir)

  Tam oxu »
 • ÜBEYDƏ

  balaca qul, kiçik kölə, bəndə; tabe olmayan; adam, insan («Əbd» sözündəndir)

  Tam oxu »
 • ÜFİQ

  görünən göy qübbəsi; ənginlik

  Tam oxu »
 • ÜFİQƏ

  görünən göy qübbəsi; ənginlik

  Tam oxu »
 • ÜFÜQ

  görünən göy qübbəsi; ənginlik

  Tam oxu »
 • ÜFÜQƏ

  görünən göy qübbəsi; ənginlik

  Tam oxu »
 • ÜLFƏDDİN

  dinin ülfəti, əlaqəsi, dostluğu

  Tam oxu »
 • ÜLFƏT

  dostluq, yaxınlıq; birinə qəlbən bağlanma

  Tam oxu »
 • ÜLVAN

  məktubun əvvəli; lovğalıq

  Tam oxu »
 • ÜLVANƏ

  məktubun əvvəli; lovğalıq

  Tam oxu »
 • ÜLVİ

  ali, uca, yüksək; göylə bağlı olan; İlahi

  Tam oxu »
 • ÜLVİBƏY

  ali, uca, yüksək bəy; göylə bağlı olan xan

  Tam oxu »
 • ÜLVİXAN

  ali, uca, yüksək bəy; göylə bağlı olan xan

  Tam oxu »
 • ÜLVİYYƏ

  ali, uca, yüksək; göylə bağlı olan; İlahi

  Tam oxu »
 • ÜLVİYYƏT

  ali, uca, yüksək; göylə bağlı olan; İlahi

  Tam oxu »
 • ÜMİD

  güman; çarə; həsrət, intizar

  Tam oxu »
 • ÜMİDALI

  Əli gümanı, Alı həsrəti

  Tam oxu »
 • ÜMİDƏ

  güman; çarə; həsrət, intizar

  Tam oxu »
 • ÜMİDGAH

  ümid, umud, pənah yeri

  Tam oxu »
 • ÜMİDİYYƏ

  güman; çarə; həsrət, intizar

  Tam oxu »
 • ÜMİDVAR

  ümidli olma, ümid etmə; arxayın olma

  Tam oxu »
 • ÜMİDYAR

  ümid etmənin dostu, ümidin yoldaşı

  Tam oxu »
 • ÜMMAN

  okean, böyük dəniz; geniş su hövzəsi

  Tam oxu »
 • ÜMMANƏ

  okean, böyük dəniz; geniş su hövzəsi

  Tam oxu »
 • ÜMMƏT

  xalq, camaat; peyğəmbərə inanan adamlar

  Tam oxu »
 • ÜMMƏTALI

  Əli xalqı, Əli camaatı; Əlinin peyğəmbərə inanan adamları

  Tam oxu »
 • ÜMMƏTƏLİ

  Əli xalqı, Əli camaatı; Əlinin peyğəmbərə inanan adamları

  Tam oxu »
 • ÜMMƏTYAR

  xalqı, camaatı sevən; peyğəmbərə inananları sevən

  Tam oxu »
 • ÜMÜDƏ

  güman; çarə; həsrət, intizar

  Tam oxu »
 • ÜMÜDƏLİ

  Əli gümanı, Alı həsrəti

  Tam oxu »
 • ÜMÜDGAH

  ümid, umud, pənah yeri

  Tam oxu »
 • ÜMÜDVAR

  ümidli olma, ümid etmə; arxayın olma

  Tam oxu »
 • ÜNALP

  igidin səsi, qəhrəmanın sədası; igidin şöhrəti

  Tam oxu »
 • ÜNLÜ

  səsli; tanınmış, şöhrətli

  Tam oxu »
 • ÜNSAL

  ilin şöhrəti

  Tam oxu »
 • ÜNSEVƏR

  şöhrət sevən; səs sevən

  Tam oxu »
 • ÜNSİ

  alışqan, alışan, uyuşan,, ülfət bağlayan

  Tam oxu »
 • ÜNSÜ

  alışqan, alışan, uyuşan,, ülfət bağlayan

  Tam oxu »
 • ÜNTÜRK

  adlı-sanlı türk, şöhrətli türk

  Tam oxu »
 • ÜNVAN

  hər hansı şəxs və ya əşyanın olduğu məkanın göstəricisi

  Tam oxu »
 • ÜRFAN

  yaxşılıq, xeyir, xeyirlik; adətlər, tədbirlər, hökmlər

  Tam oxu »
 • ÜRFAN

  bilik, mərifət; ariflik; yaxşılıq

  Tam oxu »
 • ÜRFANƏ

  yaxşılıq, xeyir, xeyirlik; adətlər, tədbirlər, hökmlər

  Tam oxu »
 • ÜRFANƏ

  bilik, mərifət; ariflik; yaxşılıq

  Tam oxu »
 • ÜRFƏT

  yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan

  Tam oxu »
 • ÜVEYD

  balaca qul, kiçik kölə, bəndə; tabe olmayan; adam, insan («Əbd» sözündəndir)

  Tam oxu »
 • ÜVEYDƏ

  balaca qul, kiçik kölə, bəndə; tabe olmayan; adam, insan («Əbd» sözündəndir)

  Tam oxu »
 • ÜVEYS

  qurd balası, canavar balası; igid, qəhrəman

  Tam oxu »
 • ÜZDÖN

  istəyə üz döndərən; arzu ilə doğulan

  Tam oxu »
 • ÜZEYİR

  güc, qüvvət, kömək, yardım; üzr istəmək, bağışlamaq

  Tam oxu »