QALA

ən çox dairəvi şəkildə olan yüksək, möhkəm müdafiə tikililəri; bürc; möhkəm arxa, dayaq.
QAİMƏ
QALABƏY

Digər lüğətlərdə