BÜKÜLMƏYƏN

sif. Bükülə bilməyən, qatlanmaz, əyilməz.
// məc. Sarsılmaz, qüvvətli, möhkəm.
[Elxan:] Bükülməz qollarımı sənin ayaqlarına sərib ürəyimi açıram. C.Cabbarlı.
Buna şahid, qocalsam da, bükülməyən qamətimdir! S.Vurğun.
Bükülməyən qolumuzda bu ellərin gücü var. S.Rüstəm.

BÜKÜLMƏK
BÜKÜLMƏZ