BABILIQ

is. [ xüs. is. -dən]
1. Babi məzhəbi; XIX əsrin ortalarında İranda “Bab” təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd adlı bir şəxs tərəfindən təsis edilmiş dini təriqət.
// Babi məzhəbinə mənsubiyyət.
2. məc. Dinsizlik, kafirlik mənasında.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BABILIQ dinsizlik — imansızlıq — kafirlik
BABI
BABİ

Digər lüğətlərdə