BABALIQ

is.
1. Ögey baba.
2. Babanın nəvələri üzərindəki haqqı.
// Baba ilə nəvəsi arasındakı qan qohumluğu.
BABAL
BABASİL

Digər lüğətlərdə