BABATLAŞDIRILMAQ

məch. Babat hala salınmaq, bir qədər yaxşılaşdırılmaq.
BABATLAŞDIRILMA
BABATLAŞDIRMA

Digər lüğətlərdə