BABİLLİLƏR

cəm. tar. Qabaq Asiyada ən qədim (e.ə. V-I əsrlərdə) dövlətlərdən biri olan Babilistanın əhalisi.
BABİLİK
BABİZM

Digər lüğətlərdə