BABİLİK

is. [ xüs. is. -dən]
1. Babi məzhəbi; XIX əsrin ortalarında İranda “Bab” təxəllüslü Mirzə Əli Məhəmməd adlı bir şəxs tərəfindən təsis edilmiş dini təriqət.
// Babi məzhəbinə mənsubiyyət.
2. məc. Dinsizlik, kafirlik mənasında.
BABİ
BABİLLİLƏR

Digər lüğətlərdə