BACARIQSIZ

sif. Bacarığı olmayan, əlindən iş gəlməyən, qabiliyyətsiz, təcrübəsiz, aciz. Bacarıqsız adam.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BACARIQSIZ BACARIQSIZ (bir işi görə bilməyən) [Sitarə:] Onu sevdiyini söylə! Ah, bacarıqsız söyləsən a... (A.Şaiq); ACİZ Bizim söhbətimizə gəldikdə tələbə Əbdülh
  • BACARIQSIZ qabiliyyətsiz — təcrübəsiz — fərsiz — əfəl — aciz

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • BACARIQSIZ BACARIQSIZ – DİRİBAŞ Elə bacarıqsızdır ki, on saata işə sala bilməyəcək (M.İbrahimov); Xala, sən də diribaş qarısan (N
BACARIQLILIQ
BACARIQSIZLIQ

Digər lüğətlərdə