BADİÇƏ

(Oğuz)
mis piyalə. – A:z, ma: bir badiçə gət, doğrama yi:jəm
BADİ
BADİRİNC