BADİ

(Quba)
saxsı nimçə. – İkimizi bir badi aş doydurmaz
BADIŞDAMAX
BADİÇƏ

Digər lüğətlərdə