BADİRİNC

(Naxçıvan)
gözəl qoxulu göyərti növü
BADİÇƏ
BADİY