BADYANNIX

(Şamaxı)
dustaq üçün evdən aparılan xörək, yeməli şeylər. – Həsən üçün dünən qazamata badyannıx aparmışdım
BADRİC
BAFA