BAFA

(Ağdam, Bərdə, Cəbrayıl, Füzuli, Gədəbəy, İmişli, Qarakilsə, Qazax, Quba, Oğuz, Salyan, Şəki, Şəmkir, Tovuz, Zəngilan)
1. bir neçə çəngədən ibarət biçilmiş taxıl və ya ot bağlaması (Cəbrayıl, Füzuli, Şəmkir, Tovuz). – Bafaları yığıf dərz bağlerıx (Şəmkir); – Dörd bafadan bir dərz olur (Füzuli); – Bişdix’cən bafeyi belə qoyurux, yığırıx üçün-beşin bəndəmni:f dərz bağle:rıx (Tovuz); – Beş bafa bir dərz əmələ gətirir (Cəbrayıl)
2. dərz (Şəki)
BADYANNIX
BAFARD

Digər lüğətlərdə