BALTALANMA

Baltalanmaq”dan f.is.
BALTALAMAQ
BALTALANMAQ

Digər lüğətlərdə