BAXYA

is. Xırda, sıx tikiş.
□ Baxya vurmaq (getmək) – bax baxyalamaq.
Baxya iynəsi1) incə və kiçik dərzi iynəsi;
2) cərrahlıqda işlənən xüsusi iynə, cərrah iynəsi.
◊ Baxya tutmaq – bir işdə, ya yerdə möhkəmlənmək, sabitləşmək, qərar tapmaq.
Baxyanı üzə vurmaq – gizli bir şeyi aşkara çıxarmaq, işin üstünü açmaq.
BAXTALATMAQ
BAXYALAMA

Digər lüğətlərdə