BEÇƏLƏMƏK

f.
1. Beçə vermək, özündən yeni arı dəstəsi ayırmaq. Arılar yayda beçələmişdir.
2. Zoğ atmaq, zoğlanmaq, yeni zoğ vermək.
BEÇƏLƏMƏ
BEH

Digər lüğətlərdə