BECƏRİLMƏ

Becərilmək”dən icb.
BECA
BECƏRİLMƏK

Digər lüğətlərdə