BECƏRİLMƏK

məch. Yetişdirilmək, bəslənib yetişdirilmək.
BECƏRİLMƏ
BECƏRMƏ

Digər lüğətlərdə