BECƏRMƏ

Becərmək”dən f.is. Becərmə işləri.
– Xanpərinin də sahəsində becərmə gedir, pambıq seyrəlirdi. Ə.Vəliyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BECƏRMƏ böyütmə — yetişdirmə
BECƏRİLMƏK
BECƏRMƏK

Digər lüğətlərdə