BEHLƏŞMƏK

qarş. Beh verib şərtləşmək, razılaşmaq, sazişə girmək, uzlaşmaq.
Novruzqulu … karvansaraya gedib, arabanı danışıb behləşərdi. H.Sarabski.

BEHLƏŞMƏ
BEHLİ

Digər lüğətlərdə