BEHLİ

sif. Beh alınmış, behi verilmiş; satılmış.
BEHLƏŞMƏK
BEHMAN

Digər lüğətlərdə