BEHMAN

dan. Adətən filan-behman şəklində işlənir (bax filan-behman).
BEHLİ
BEKON

Digər lüğətlərdə