BELİBÜKÜK

sif. Beli bükülmüş, qocalmış. Doxsan yaşlı belibükük bir kişi.
BELİBASIQ
BELİƏYRİ

Digər lüğətlərdə