BELİBAĞLI₁

sif. Beli bağlı olan, beli qurşaq və s. ilə bağlanmış.

Omonimlər

  • BELİBAĞLI BELİBAĞLI I is. zool. Qırğı böyüklükdə yırtıcı quş. BELİBAĞLI II sif. Beli bağlı olan, beli qurşaq və s
BELİBAĞLI₂
BELİBASIQ

Digər lüğətlərdə