BİÇƏNƏCƏK

bax biçənək.
İlxı dağdan, düzdən keçib gəldi, ballıcalı Qara xanın bıçənəcəyinə doldu. Koroğlu”.

BİÇDİRMƏK
BİÇƏNƏK

Digər lüğətlərdə