BİÇARƏLİK

is. Çıxılmaz vəziyyət, köməksizlik, acizlik.
…Biz burada məmləkəti aclıq, biçarəlik və acizliyə aparan əcnəbi kapitalının törətdiyi faciələri faş etməliyik. M.İbrahimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BİÇARƏLİK çarəsizlik — əlacsızlıq — acizlik
  • BİÇARƏLİK bədbəxtlik
  • BİÇARƏLİK yazıqlıq — miskinlik — fağırlıq — məzlumluq
BİÇARƏ
BİÇDİRİLMƏ

Digər lüğətlərdə