BİÇDİRMƏ

Biçdirmək”dən f.is.
BİÇDİRİLMƏK
BİÇDİRMƏK

Digər lüğətlərdə