BİÇİLMƏK

Biçmək”dən məch. Paltar biçilmişdir.
BİÇİLMƏ
BİÇİLMİŞ

Digər lüğətlərdə