BİÇİLMİŞ

Biçilmək”dən f.sif. Biçilmiş paltar. Biçilmiş taxıl.
Əsən asta külək biçilmiş otların qoxusunu kəndə doldurdu. İ.Şıxlı.

BİÇİLMƏK
BİÇİM

Digər lüğətlərdə