BOÇKAÇI

is. Boçka (çəllək) qayıran usta; çəlləkçi.
BOÇKA
BOÇKAÇILIQ

Digər lüğətlərdə