BOĞAZLI

sif. Boğazı olan. Boğazlı qab. Boğazlı şüşə. Boğazlı çəkmə. Boğazlı qaloş.
BOĞAZLAŞMAQ
BOĞAZLIQ₁

Digər lüğətlərdə