BOĞUCULUQ

is. Boğucu şeyin xassəsi.
BOĞUCU
BOĞUQ

Digər lüğətlərdə