BRİKETLƏNMƏK

məch. Briket (kərpic) şəklində preslənmək, kərpic şəklinə salınmaq.
BRİKETLƏMƏK
BRİQÁDA

Digər lüğətlərdə