BUĞDAYISİFƏT

bax buğdayı.
Bunların [əsirlərin] içində buğdayısifət, qonur gözlü, uzun kirpikli bir qız vardı. Çəmənzəminli.

BUĞDAYIBƏNİZ
BUĞLAMA

Digər lüğətlərdə