BUDAQCIQ

is. Kiçik budaq. Təzəcə boy atan ağacın budaqcıqları hələ yaşıl rənglərini itirməmişdi.
BUDAQ
BUDAQÇI

Digər lüğətlərdə