CÖVLANGAH

is. [ ər. cövlan və fars. …gah] Gəzinti yeri, seyr yeri, seyrgah.
CÖVLAN
CÖVR

Digər lüğətlərdə