CÜCƏRDİLMƏ

Cücərdilmək”dən f.is.
CÜCƏPLOV
CÜCƏRDİLMƏK

Digər lüğətlərdə