CÜKKÜLDƏMƏ

Cükküldəmək”dən f.is.
CÜFT
CÜKKÜLDƏMƏK

Digər lüğətlərdə