CÜKKÜLDƏMƏK

f. Cük-cük eləmək, “cük-cük” səs çıxarmaq.
[Tanya Toğrula:] Bura bax, indi də qurbağanın yerinə özün cükküldəyirsən. C.Cabbarlı.

CÜKKÜLDƏMƏ
CÜLGƏ

Digər lüğətlərdə