CƏDİDƏ

sif. [ ər. ] Yeni, təzə.
Nə mədrəsə, nə müəllim, nə bir üsuli-cədidə; Və nə uşaqlarımızda bu qabiliyyət olaydı! M.Ə.Sabir.

CƏDİD
CƏDVƏL

Digər lüğətlərdə