cəza

Məhkəmə hökmü ilə təyin edilən cinayət-hüquqi xarakterli tədbir

cərimə
cinayət

Digər lüğətlərdə